PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účinné od 16. října 2021.
podle čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“. Tento text je povinný a informuje vás o použití vašich osobních údajů a jejich ochraně při vstupu na webovou stránku „Vaříme s Mony“ https://www.varimesmony.cz paní Moniky Karagkiozis Jálové. Použitím či používáním webu „Vaříme s Mony“ souhlasíte s použitím dat.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Monika Karagkiozis Jálová se sídlem Pitín 115, 687 71 Pitín. Správce je provozovatelem webové stránky Vaříme s Mony. Kontaktní údaje na správce: ID datové schránky: 837661733; E-mail: [email protected]

2. OSOBNÍ ÚDAJE DEFINICE
Jsou to údaje, které vás mohou identifikovat nebo díky kterým vás můžeme kontaktovat. Jedná se zejména o: e-mailovou adresu, telefony a ostatní kontakty přes veřejné sítě, jméno společnosti případně jméno a příjmení a další identifikace, jako např. adresa bydliště a pod.
Tyto osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom vás kontaktovali pravidelně dle nastavení newsletteru dle strategie Customer Newsletter Service nebo pro zaslání zajímavé informace o novinkách, slevách nebo akcích, souvisejících s naší činností. Kontakty můžete zrušit žádostí zaslanou na email [email protected] nebo nás kdykoli můžete požádat, abychom: vám poskytli informace, které údaje o vás máme uložené, aktualizovali vaše osobní údaje, vymazali osobní údaje, které o vás máme uložené, přestali vaše osobní údaje využívat, anulovali váš souhlas s tímto prohlášením.
Prosím berte v úvahu, že ve všech zmíněných případech můžeme požadovat dostatečné ověření, že osobní údaje, u kterých požadujete změnu nebo vysvětlení, se týkají skutečně vaší osoby a nikoho jiného.
Jedná se zejména: Zákaznickou podporu, monitorování aktivity návštěvníků webu, umožnění funkcí interaktivních nástrojů identifikace a odstranění technických problémů, prevence jejich vzniku, analýza obsahu webu, upozornění na novinky v našem obsahu a službách.
Dále mohou tyto vaše údaje dostat naši obchodní partneři, pokud s nimi vejdete v kontakt a údaje o používání webu Vaříme s Mony využíváme ke statistickému vyhodnocování práce s textem a webem jako celkem. Diagnostika zahrnuje a vyhodnocuje zejména časové údaje, rozsah navštívených stránek, IP adresy vašich
přístupů, typy zařízení a prohlížečů atd. Používáme cookies např. Google analytics, Facebook tracking pixel.

3. UCHOVÁNÍ DAT, DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČI KRITÉRIA URČENÍ
Osobní údaje návštěvníků webu „Vaříme s Mony“ jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, nejdéle však po dobu přístupů na web nebo nezbytnou dobu pro zajištění obsahu prohlášení při dodržovaní všech zákonných norem, platných v České republice. Osobní údaje smluvních partnerů se archivují po dobu, kdy mohou být listinné nosiče obsahující takové osobní údaje předmětem kontroly účetních dokladů ze strany orgánů veřejné moci.

4. UMÍSTĚNÍ DAT
Vaše osobní údaje jsou uloženy především na serverech a počítačích umístěných v České republice. Některé služby, které využíváme (například Google analytics a Facebook), mohou mít data umístěná na serverech v rámci EU a mimo EU.

5. POSKYTNUTÍ DAT TŘETÍM STRANÁM
Vaše data uvedená v tomto prohlášení neposkytujeme žádným třetím stranám. Výjimkou jsou okolnosti, kdy bychom je museli poskytnout ze zákonných důvodů pověřeným úřadům. Náš web může odkazovat na jiné stránky a weby, které neprovozujeme. Pokud takový odkaz využijete přesměruje vás na web jiné společnosti s jejich pravidly pro ochranu osobních údajů.

6. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva
týkající se ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR: právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR); právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR); právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR); právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): obsahem práva je povinnost správce osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí nadále zpracovávat s výjimkou jejich uložení; právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR): v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo podat stížnost u dozorového úřadu a to v případě, domněnky, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. ANALYTIKA
Služby třetích stran používáme k analýze návštěvnosti webu. Jsou to: Google Analytics, webová služba sdílí shromážděná data s ostatními službami pod hlavičkou
Google včetně vlastní reklamní sítě využívané pro zobrazení kontextové a personalizované reklamy. Viz.http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

8. REMARKETING
Využíváme remarketingové nástroje, kam patří tyto služby: Google AdWords, remarketingová služba poskytovaná společností Google viz. http://www.google.com/settings/ads 

Facebook,remarketingová,služba,poskytovaná,sociální,sítích,Facebook,viz.:https://www.facebook.com/help;ochrana,osobních,údajů viz:https://www.facebook.com/privacy/explanation.

9. OCHRANA OSOB MLADŠÍCH 18 LET
Na tomto webu není omezen pro nezletilé osoby mladší 18 let. Cílovým publikem jsou dospělí. Vědomě nesbíráme osobní údaje osob mladších 18 let. Rodič či zákonný zástupce nezletilé osoby tento web používající může udělit souhlas s používáním tohoto webu nezletilou osobou.

10. KONTAKT
Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení a ochrany osobních údajů kontaktujte nás:
e-mail: [email protected]
telefonicky: +420 732 580 925
poštou: Monika Karagkiozis Jálová se sídlem Pitín 115,  PSČ 687 71